MS KLIPPERFJORD


.

Opp lastet på dekk --reise fra Malta

09.02.16
Opp lastet på dekk --reise fra Malta
General permalink posted by: Klipperfjord
ukjent
Focal Length: ukjent
Aperture: ukjent
Exposure Time: ukjent
ISO: ukjent