MS KLIPPERFJORD


.

På Malta-slippen

09.02.16
På Malta-slippen
General permalink posted by: Klipperfjord
ukjent
Focal Length: ukjent
Aperture: ukjent
Exposure Time: ukjent
ISO: ukjent