MS KLIPPERFJORD


.

I opplag på Malta

09.02.16
I opplag på Malta
General permalink posted by: Klipperfjord
ukjent
Focal Length: ukjent
Aperture: ukjent
Exposure Time: ukjent
ISO: ukjent