MS KLIPPERFJORD


.

I TØNSBERG-skjærgården

09.02.16
I TØNSBERG-skjærgården
General permalink posted by: Klipperfjord
ukjent
Focal Length: ukjent
Aperture: ukjent
Exposure Time: ukjent
ISO: ukjent